Vraag 126 Wat is het vijfde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

Antwoord:

'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven'.

Dat betekent: wij zijn arme zondaren.
Wilt U ons vanwege het bloed van Christus onze zonden niet toerekenen.
Ook niet onze zondige aard, waaruit al onze zonden voortkomen. a
Zo willen wij ook graag onze naaste vergeven,
wat een bewijs is van Uw genade in ons leven. b

Bewijsteksten

a

Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid. Psalmen 51:3

Ga niet in het gericht met Uw dienaar, want niemand die leeft, is voor Uw aangezicht rechtvaardig. Psalmen 143:2

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. 1 Johannes 2:1

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Romeinen 8:1

b

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. MattheĆ¼s 6:14

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Vergeving)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren