Vraag 126 Wat is het vijfde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

Antwoord:

'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven'.

Dat betekent: wij zijn arme zondaren.
Wilt U ons vanwege het bloed van Christus onze zonden niet toerekenen.
Ook niet onze zondige aard, waaruit al onze zonden voortkomen. a
Zo willen wij ook graag onze naaste vergeven,
wat een bewijs is van Uw genade in ons leven. b

Bewijsteksten

a

Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid. Psalmen 51:3

Ga niet in het gericht met Uw dienaar, want niemand die leeft, is voor Uw aangezicht rechtvaardig. Psalmen 143:2

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. 1 Johannes 2:1

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Romeinen 8:1

b

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. MattheĆ¼s 6:14

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Vergeving)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren