127

Wat is het zesde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze'.
Dat betekent: wij zijn zo zwak, dat we vanuit onszelf het nooit volhouden.
a Bovendien vechten onze grootste vijanden, de duivel, b de wereld c en onze zondige aard, d ons onophoudelijk aan. Wilt U ons staande houden en versterken door de kracht van Uw Heilige Geest. Zodat we deze geestelijke strijd niet verliezen, e maar altijd krachtig verzet bieden, totdat wij uiteindelijk bij ons sterven de volledige overwinning behalen. f

128

Hoe besluit je jouw gebed?

'Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid'.
Dat betekent: wij vragen al deze dingen aan U, omdat U onze almachtige Koning bent en ons alle goede dingen wilt en kunt geven.
a Geef ook dat Uw heilige Naam, en niet de onze, voor altijd geprezen wordt. b

129

Wat betekent het woordje 'amen'?

Amen betekent: het is echt waar en betrouwbaar. Want mijn gebed wordt nog zekerder verhoord door God, dan dat ik in mijn hart verlang naar de verhoring van mijn gebed. a

hedendaags
HSV
16
leermodusleren