127

Wat is het zesde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze'.
Dat betekent: wij zijn zo zwak,
dat we vanuit onszelf het nooit volhouden.
a
Bovendien houden onze grootste vijanden,
de duivel,
b de wereld c en onze zondige aard, d
niet op om ons aan te vechten.
Wilt U ons staande houden
en versterken door de kracht van Uw Heilige Geest.
Zodat we deze geestelijke strijd niet verliezen,
e
maar altijd krachtig verzet bieden,
totdat wij uiteindelijk de volledige overwinning behalen.
f

128

Hoe besluit je jouw gebed?

'Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid'.
Dat betekent: wij vragen al deze dingen aan U,
omdat U onze almachtige Koning bent
en ons alle goede dingen wilt en kunt geven.
a
Geef ook dat Uw heilige Naam,
en niet de onze, voor altijd wordt geprezen.
b

129

Wat betekent het woordje 'amen'?

Amen betekent: het is echt waar en betrouwbaar.
Want mijn gebed wordt nog zekerder verhoord door God,
dan dat ik in mijn hart verlang naar de verhoring van mijn gebed.
a

hedendaags
HSV
17
leermodusleren