127

Wat is het zesde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze'.
Dat betekent: wij zijn zo zwak,
dat we vanuit onszelf het nooit volhouden.
a
Bovendien houden onze grootste vijanden,
de duivel,
b de wereld c en onze zondige aard, d
niet op om ons aan te vechten.
Wilt U ons staande houden
en versterken door de kracht van Uw Heilige Geest.
Zodat we deze geestelijke strijd niet verliezen,
e
maar altijd krachtig verzet bieden,
totdat wij uiteindelijk de volledige overwinning behalen.
f

128

Hoe besluit je jouw gebed?

'Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid'.
Dat betekent: wij vragen al deze dingen aan U,
omdat U onze almachtige Koning bent
en ons alle goede dingen wilt en kunt geven.
a
Geef ook dat Uw heilige Naam,
en niet de onze, voor altijd wordt geprezen.
b

129

Wat betekent het woordje 'amen'?

Amen betekent: het is echt waar en betrouwbaar.
Want mijn gebed wordt nog zekerder verhoord door God,
dan dat ik in mijn hart verlang naar de verhoring van mijn gebed.
a

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren