Vraag 129 Wat betekent het woordje 'amen'?

Antwoord:

Amen betekent: het is echt waar en betrouwbaar.
Want mijn gebed wordt nog zekerder verhoord door God,
dan dat ik in mijn hart verlang naar de verhoring van mijn gebed. a

Bewijsteksten

a

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. 2 Korinthe 1:20

Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. 2 TimotheĆ¼s 2:13

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren