Vraag 3Waaruit ken je je ellende?

Antwoord:

Uit de wet van God. a

Bewijsteksten

a

Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Romeinen 3:20

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Zonde)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zonde)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren