Vraag 3 Waaruit ken je je ellende?

Antwoord:

Uit de wet van God. a

Ellende betekent uit-landig(heid) en betekent dat wij buiten het rijk van God zijn (Joh. 3:3). De wet ontdekt de mens aan de grootheid van zijn zonde en overtuigt hem meer en meer van zijn schuld. Maar de wet wijst geen geneesmiddel of oplossing aan. Ellende(kennis) is alleen nodig om ons te laten verlangen naar verlossing (in het evangelie), maar het is geen voorwaarde of doel in zichzelf. Het einddoel van de wet is Christus (Rom. 10:4).

Bewijsteksten

a

Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Romeinen 3:20

Trefwoorden

wet, ellende

Bijpassende psalmen

Psalm 19:4-7

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Zonde)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zonde)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren