Vraag 4 Wat eist de wet van God van ons?

Antwoord:

De Heere Jezus heeft ons deze samenvatting van de wet gegeven:
'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten'
(Mattheüs 22:37-40). a

Bewijsteksten

a

Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deuteronomium 6:5

U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE. Leviticus 19:18

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Markus 12:30

Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Lukas 10:27

Trefwoorden

wet

Bijpassende psalmen

Psalm 19:4-7
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren