Vraag 2 Wat moet je weten zodat je met deze houvast gelukkig kunt leven en sterven?

Antwoord:

Drie dingen. a
1: Beseffen hoe groot mijn zonden zijn en hoe ellendig ik ben zonder God. b
2: Hoe ik van al mijn zonden verlost kan worden. c
3: Hoe ik God voor die verlossing moet danken. d

Bewijsteksten

a

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Mattheüs 11:28-30

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht. Efeze 5:8

b

Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde. Johannes 9:41

Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Mattheüs 9:12

Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Romeinen 3:10

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. 1 Johannes 1:9-10

c

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Johannes 17:3

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Handelingen 4:12

Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam. Handelingen 10:43

d

En beproef wat de Heere welbehaaglijk is. Efeze 5:10

Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Psalmen 50:14

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Mattheüs 5:16

Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. 1 Petrus 2:12

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Romeinen 6:13

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. 2 Timotheüs 2:15

Trefwoorden

stukken

Bijpassende psalmen

Psalm 73:10-14
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren