3

Waaruit ken je je ellende?

Uit de wet van God. a

Ellende betekent uit-landig(heid) en betekent dat wij buiten het rijk van God zijn (Joh. 3:3). De wet ontdekt de mens aan de grootheid van zijn zonde en overtuigt hem meer en meer van zijn schuld. Maar de wet wijst geen geneesmiddel of oplossing aan. Ellende(kennis) is alleen nodig om ons te laten verlangen naar verlossing (in het evangelie), maar het is geen voorwaarde of doel in zichzelf. Het einddoel van de wet is Christus (Rom. 10:4).

4

Wat eist de wet van God van ons?

De Heere Jezus heeft ons deze samenvatting van de wet gegeven:
'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten'
(Mattheüs 22:37-40).
a

5

Kun jij je helemaal aan de wet houden?

Nee, a want ik heb een aangeboren neiging
om God en mijn naaste te haten.
b

hedendaags
HSV
17
leermodusleren