Vraag 5 Kun jij je helemaal aan de wet houden?

Antwoord:

Nee, a want ik heb een aangeboren neiging
om God en mijn naaste te haten. b

Bewijsteksten

a

Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Romeinen 3:10

Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Romeinen 3:20

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Romeinen 3:23

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 1 Johannes 1:8

Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. 1 Johannes 1:10

b

Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Romeinen 8:7

Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Efeze 2:3

Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Titus 3:3

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Genesis 6:5

En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. Genesis 8:21

Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Jeremia 17:9

Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Romeinen 7:23

Trefwoorden

wet

Bijpassende psalmen

Psalm 19:4-7
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren