1

Wat is jouw enige houvast, voor altijd?

Dat ik voor altijd a en helemaal met lichaam en ziel, eigendom van de Heere Jezus ben c en niet meer voor mijzelf leef. b Mijn trouwe Zaligmaker heeft met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volledig betaald. d En Hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. e Mijn hemelse Vader zorgt elke dag zo goed voor mij, f dat geen haar van mijn hoofd zal vallen als Hij dat niet wil. g Zelfs alles wat ik meemaak, moet meewerken aan mijn zaligheid. h Door de Heilige Geest verzekert Hij aan mij dat ik eeuwig bij Hem mag leven i en Hij zorgt ervoor dat ik nu graag voor Hem wil leven. j

2

Wat moet je weten zodat je met deze houvast gelukkig kunt leven en sterven?

Drie dingen. a
1: Beseffen hoe groot mijn zonden zijn en hoe ellendig ik ben zonder God.
b
2: Hoe ik van al mijn zonden verlost kan worden.
c
3: Hoe ik God voor die verlossing moet danken.
d

hedendaags
HSV
16
leermodusleren