1

Wat is jouw enige houvast, voor altijd?

Dat ik voor altijd a en helemaal met lichaam en ziel
het eigendom van de Heere Jezus ben
c
en niet meer voor mijzelf leef.
b
Mijn trouwe Zaligmaker heeft met Zijn kostbaar bloed
voor al mijn zonden volledig betaald.
d
En Hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost.
e
Mijn hemelse Vader zorgt elke dag zo goed voor mij,
f
dat geen haar van mijn hoofd zal vallen als Hij dat niet wil.
g
Zelfs alles wat ik meemaak, moet meewerken aan mijn zaligheid.
h
Door de Heilige Geest verzekert Hij aan mij dat ik eeuwig bij Hem mag leven
i
en Hij zorgt ervoor dat ik nu graag voor Hem wil leven.
j

2

Wat moet je weten zodat je met deze houvast gelukkig kunt leven en sterven?

Drie dingen. a
1: Beseffen hoe groot mijn zonden zijn en hoe ellendig ik ben zonder God.
b
2: Hoe ik van al mijn zonden verlost kan worden.
c
3: Hoe ik God voor die verlossing moet danken.
d

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren