35

Wat betekent het dat Christus is 'ontvangen van de Heiligen Geest en geboren uit de maagd Maria'?

De Zoon van God, die voor eeuwig Zelf God is, a b heeft de menselijke natuur aangenomen en is echt mens geworden. Hij is geboren uit de maagd Maria c door de werking van de Heilige Geest. d Hierdoor is Hij een echte afstammeling van David e en is Hij hetzelfde geworden als de mensen, f maar zonder zonde. g

36

Wat heb jij eraan dat Christus zonder zonde geboren is?

Op deze manier is Hij onze Middelaar. a Ik ben in zonde geboren, Christus niet. Hij bedekt voor God mijn zonden, omdat Hij onschuldig, zonder zonden en helemaal heilig is. b

hedendaags
HSV
16
leermodusleren