35

Wat betekent het dat Christus is 'ontvangen van de Heiligen Geest en geboren uit de maagd Maria'?

De Zoon van God, die voor eeuwig Zelf God is, a b
heeft de menselijke natuur aangenomen en is echt mens geworden.
Hij is geboren uit de maagd Maria
c
door de werking van de Heilige Geest.
d
Hierdoor is Hij een echte afstammeling van David
e
en is Hij in alles hetzelfde geworden als de mensen,
f
maar zonder zonde.
g

36

Wat heb jij eraan dat Christus zonder zonde geboren is?

Op deze manier is Hij onze Middelaar. a
Ik ben in zonde ontvangen en geboren, Christus niet.
Hij bedekt voor God mijn zonden,
omdat Hij onschuldig, zonder zonden en helemaal heilig is.
b

hedendaags
HSV
17
leermodusleren