35

Wat betekent het dat Christus is 'ontvangen van de Heiligen Geest en geboren uit de maagd Maria'?

De Zoon van God, die voor eeuwig Zelf God is, a b
heeft de menselijke natuur aangenomen en is echt mens geworden.
Hij is geboren uit de maagd Maria
c
door de werking van de Heilige Geest.
d
Hierdoor is Hij een echte afstammeling van David
e
en is Hij in alles hetzelfde geworden als de mensen,
f
maar zonder zonde.
g

36

Wat heb jij eraan dat Christus zonder zonde geboren is?

Op deze manier is Hij onze Middelaar. a
Ik ben in zonde geboren, Christus niet.
Hij bedekt voor God mijn zonden,
omdat Hij onschuldig, zonder zonden en helemaal heilig is.
b

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren