Vraag 47 Is Christus dan niet meer bij ons aanwezig tot het einde van deze wereld, zoals Hij beloofd had? a

Antwoord:

Christus is echt mens en echt God.
Als mens is Hij niet meer op aarde aanwezig. b
Als God verlaat Hij ons nooit meer,
want met Zijn majesteit, genade en Geest is Hij altijd bij ons. c

Bewijsteksten

a

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Mattheüs 28:20

b

Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de wet gaven offeren. Hebreeën 8:4

De armen hebt u immers altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd. Mattheüs 26:11

Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. Johannes 16:28

En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij. Johannes 17:11

Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Handelingen 3:21

c

Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. Johannes 14:18

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Mattheüs 28:20

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren