46

Wat wordt bedoeld met 'opgevaren tot in de hemel'?

Christus is voor de ogen van zijn discipelen
van de aarde naar de hemel opgenomen.
a
Daar is Hij voor ons welzijn,
b
totdat Hij terugkomt om alle mensen te oordelen.
c

47

Is Christus dan niet meer bij ons aanwezig tot het einde van deze wereld, zoals Hij beloofd had? a

Christus is echt mens en echt God.
Als mens is Hij niet meer op aarde aanwezig.
b
Als God verlaat Hij ons nooit meer,
want met Zijn majesteit, genade en Geest is Hij altijd bij ons.
c

48

Als de mensheid en Godheid van Christus niet altijd samen zijn, is het dan zo dat ze van elkaar zijn gescheiden?

Absoluut niet. De Godheid van Christus kan door niets worden tegengehouden en is overal aanwezig. a Omdat Christus als God overal aanwezig is, betekent dit dat Zijn Godheid op aarde is en in de hemel, waar Zijn mensheid is. b

49

Wat hebben wij aan de hemelvaart van Christus?

  1. Hij is in de hemel onze Voorspraak bij Zijn Vader. a
  2. Christus is als mens in de hemel. Dit geeft ons de zekerheid dat Hij ons daar tot Zich zal nemen. Wij behoren namelijk tot hetzelfde lichaam: Christus is het Hoofd en wij zijn de lichaamsdelen. b
  3. Christus heeft zijn Geest tot een onderpand gegeven. c Door de kracht van de Geest zoeken wij de dingen die boven zijn, waar Christus zit aan de rechterhand van God. d

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren