Vraag 48 Als de mensheid en Godheid van Christus niet altijd samen zijn, is het dan zo dat ze van elkaar zijn gescheiden?

Antwoord:

Absoluut niet. De Godheid van Christus kan door niets worden tegengehouden en is overal aanwezig. a Omdat Christus als God overal aanwezig is, betekent dit dat Zijn Godheid op aarde is en in de hemel, waar Zijn mensheid is. b

Bewijsteksten

a

Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou Ík hem niet zien? spreekt de HEERE. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? spreekt de HEERE. Jeremia 23:24

De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de plaats van Mijn rust? Handelingen 7:49

b

Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Kolossenzen 2:9

En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. Johannes 3:13

Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, opdat u gelooft; maar laten wij naar hem toe gaan. Johannes 11:14-15

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. MattheĆ¼s 28:6

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren