Vraag 49 Wat hebben wij aan de hemelvaart van Christus?

Antwoord:

  1. Hij is in de hemel onze Voorspraak bij Zijn Vader. a
  2. Christus is als mens in de hemel. Dit geeft ons de zekerheid dat Hij ons daar tot Zich zal nemen. Wij behoren namelijk tot hetzelfde lichaam: Christus is het Hoofd en wij zijn de lichaamsdelen. b
  3. Christus heeft zijn Geest tot een onderpand gegeven. c Door de kracht van de Geest zoeken wij de dingen die boven zijn, waar Christus zit aan de rechterhand van God. d

Bewijsteksten

a

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. 1 Johannes 2:1

Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Romeinen 8:34

b

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Johannes 14:2

Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. Johannes 17:24

Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. Johannes 20:17

En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Efeze 2:6

c

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Johannes 14:16

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. Johannes 16:7

Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Handelingen 2:33

Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. 2 Korinthe 1:22

Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. 2 Korinthe 5:5

d

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Kolossenzen 3:1-2

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren