Vraag 50 Waarom staat er: 'zit aan de rechterhand van God'?

Antwoord:

Omdat Christus naar de hemel is gegaan,
om daar te laten zien dat Hij het Hoofd is van Zijn kerk. a
God de Vader heeft aan het Hoofd alle macht gegeven
en laat door Hem alles regeren. b

Bewijsteksten

a

Die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. Efeze 1:20-23

En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Kolossenzen 1:18

b

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mattheüs 28:18

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Johannes 5:22

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren