Vraag 57Welke troost haal je uit de opstanding van het lichaam?

Antwoord:

Na dit leven wordt mijn ziel direct tot Christus,
het Hoofd van het lichaam, opgenomen. a
Ook mijn lichaam wordt straks door Christus opgewekt.
Het wordt weer één geheel met mijn ziel
en het wordt hetzelfde als het verheerlijkte lichaam van Christus. b

Bewijsteksten

a

Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Lukas 16:22

En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Lukas 23:43

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Filippenzen 1:21

Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Filippenzen 1:23

b

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Job 19:25-26

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 1 Johannes 3:2

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. Filippenzen 3:21

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hoop)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren