Vraag 57 Welke troost haal je uit de opstanding van het lichaam?

Antwoord:

Na dit leven wordt mijn ziel direct tot Christus,
het Hoofd van het lichaam, opgenomen. a
Ook mijn lichaam wordt straks door Christus opgewekt.
Het wordt weer één geheel met mijn ziel
en het wordt hetzelfde als het verheerlijkte lichaam van Christus. b

Bewijsteksten

a

Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Lukas 16:22

En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Lukas 23:43

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Filippenzen 1:21

Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Filippenzen 1:23

b

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Job 19:25-26

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 1 Johannes 3:2

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. Filippenzen 3:21

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hoop)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren