57

Welke troost haal je uit de opstanding van het lichaam?

Na dit leven wordt mijn ziel direct tot Christus,
het Hoofd van het lichaam, opgenomen.
a
Ook mijn lichaam wordt straks door Christus opgewekt.
Het wordt weer één geheel met mijn ziel
en het wordt hetzelfde als het verheerlijkte lichaam van Christus.
b

58

Welke troost haal je uit het artikel over het eeuwige leven?

Ik voel nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart. a
Na dit leven heb ik deel aan de volledige zaligheid,
die niemand ooit heeft kunnen bedenken, zien of horen.
Dan zal ik God eeuwig eren.
b

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren