57

Welke troost haal je uit de opstanding van het lichaam?

Na dit leven wordt mijn ziel direct tot Christus,
het Hoofd van het lichaam, opgenomen.
a
Ook mijn lichaam wordt straks door Christus opgewekt.
Het wordt weer één geheel met mijn ziel
en het wordt hetzelfde als het verheerlijkte lichaam van Christus.
b

58

Welke troost haal je uit het artikel over het eeuwige leven?

Ik voel nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart. a
Na dit leven heb ik deel aan de volledige zaligheid,
die niemand ooit heeft kunnen bedenken, zien of horen.
Dan zal ik God eeuwig eren.
b

hedendaags
HSV
17
leermodusleren