Vraag 83Wat zijn de sleutels van het koninkrijk van God?

Antwoord:

De verkondiging van het evangelie en de christelijke ban (uitsluiting uit de gemeente). Door deze twee sleutels wordt het koninkrijk van God voor gelovigen geopend en voor ongelovigen gesloten.

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren