Vraag 83Wat zijn de sleutels van het koninkrijk van God?

Antwoord:

De verkondiging van het evangelie
en de christelijke ban (uitsluiting uit de gemeente).
Door deze twee sleutels wordt het koninkrijk van God
voor gelovigen geopend en voor ongelovigen gesloten.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren