83

Wat zijn de sleutels van het koninkrijk van God?

De verkondiging van het evangelie en de christelijke ban (uitsluiting uit de gemeente). Door deze twee sleutels wordt het koninkrijk van God voor gelovigen geopend en voor ongelovigen gesloten.

84

Hoe wordt het koninkrijk van God door de prediking van het evangelie geopend en gesloten?

Volgens de opdracht van Christus wordt aan alle gelovigen verkondigd en verzekerd dat al hun zonden door God vanwege het werk van Christus vergeven zijn. Zo vaak als zij de beloften van het evangelie met geloof aannemen.
Maar aan alle ongelovigen en mensen die zich niet van harte willen bekeren wordt verkondigd en verzekerd dat de toorn van God en het eeuwige oordeel op hen rust, zolang zij zich niet bekeren.
a God zal in dit leven en in het toekomstige leven oordelen, op grond van de beloften en waarschuwingen van het evangelie.

85

Hoe wordt het koninkrijk van God gesloten en geopend door de ban?

Volgens de opdracht van Christus moeten christenen, die een onchristelijke leer of dwaling uitdragen, onchristelijk leven of schande veroorzaken, verschillende keren liefdevol gewaarschuwd worden. Als zij niet willen luisteren, dan moet dit verteld worden tegen de gemeente, of tegen de mensen die hiervoor zijn aangesteld binnen de gemeente. Als die mensen nog steeds niet willen luisteren naar de waarschuwingen, dan moet hen de toegang tot de sacramenten ontzegd worden. Op deze wijze worden zij buiten de gemeente en door God Zelf buiten het koninkrijk geplaatst. Wanneer zij tot inkeer komen, worden ze weer opnieuw aangenomen tot leden van Christus en Zijn gemeente. a

hedendaags
HSV
16
leermodusleren