Vraag 84 Hoe wordt het koninkrijk van God door de prediking van het evangelie geopend en gesloten?

Antwoord:

Volgens de opdracht van Christus
wordt aan alle gelovigen verkondigd en verzekerd
dat al hun zonden door God vergeven zijn, vanwege het werk van Christus,
zo vaak als zij de beloften van het evangelie met geloof aannemen.
Maar aan alle ongelovigen en mensen die zich niet van harte willen bekeren
wordt verkondigd en verzekerd dat de toorn van God
en het eeuwige oordeel op hen rust, zolang zij zich niet bekeren. a
God zal hen in dit leven en in het toekomstige leven oordelen,
op grond van de beloften en waarschuwingen van het evangelie.

Bewijsteksten

a

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Johannes 20:21-23

En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. MattheĆ¼s 16:19

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Roeping)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Roeping)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren