Vraag 14 Is er een ander schepsel dat voor ons kan betalen?

Antwoord:

Nee, God wil niet een ander schepsel straffen,
voor de schuld van de mens. a
Ook kan geen enkel schepsel het gewicht van de toorn van God
tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. b

Bewijsteksten

a

Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven. Ezechiƫl 18:4

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Genesis 3:17

b

Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, de rotsen worden door Hem stukgebroken. Nahum 1:6

Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Psalmen 130:3

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren