Vraag 15 Is er dan niemand te vinden die ons verlossen kan?

Antwoord:

Er moet een Middelaar komen.
Iemand die 100% mens is, a zonder zonden. b
Ook moet die Persoon sterker zijn dan alle andere schepselen:
Hij moet echt God zijn.

Bewijsteksten

a

Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 1 Korinthe 15:21

b

Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hebree├źn 7:26

c

Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. Jesaja 7:14

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. Jeremia 23:6

Maar als iemand die sterker is dan hij, op hem af komt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit. Lukas 11:22

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren