12

Volgens het rechtvaardige oordeel van God hebben wij de straf verdiend. Is er een manier om aan die straf te ontkomen en dat het weer goed is tussen God en ons?

God is echt rechtvaardig. a
Daarom wil Hij dat onze schuld volledig wordt betaald,
door onszelf óf door iemand anders.
b

13

Kunnen wij onze schuld zelf betalen?

Nee, op geen enkele manier.
Wij maken zelfs onze schuld elke dag groter.
a

14

Is er een ander schepsel dat voor ons kan betalen?

Nee, God wil niet een ander schepsel straffen,
voor de schuld van de mens.
a
Ook kan geen enkel schepsel het gewicht van de toorn van God
tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen.
b

15

Is er dan niemand te vinden die ons verlossen kan?

Er moet een Middelaar komen.
Iemand die 100% mens is,
a zonder zonden. b
Ook moet die Persoon sterker zijn dan alle andere schepselen:
Hij moet echt God zijn.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren